Επισκεφτείτε το TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

(MASTER OF SCIENCE in PROJECT MANAGEMENT)

PMI Registered Education Provider
AHEPA HJ1's scholarship

Σύμφωνα με την Πράξη 2/7.12.2011 της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά το ανωτέρω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέκοψε τη λειτουργία του.
 
Επισκεφτείτε το City University, USA


BELLEVUE,
WASHINGTON,
U.S.AΑρχική Σελίδα
Περιγραφή Προγράμματος
Απήχηση Προγράμματος
Μαθήματα και Δομή Προγράμματος
Γενικές Πληροφορίες
Επιλογή Σπουδαστών
Υποτροφίες Σπουδαστών
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Νέα και Γεγονότα
Επικοινωνία


Π.Μ.Σ. Διαχείρισης Εργων (Msc in Project Management)Το Τ.E.I. Πειραιά και το CITY UNIVERSITY of Seattle, Bellevue, Washington State, U.S.A. συνεργάζονται και οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πειραιά το τριών (3) διδακτικών εξαμήνων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)


Master of Science in Project Management

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και εγκεκριμένο και ελεγχόμενο από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/93126 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ B/2083/2009.


Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διαχείριση Έργων (Master of Science in Project Management) το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3685/2008(148/Α) κατά τις οποίες « Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, στα οποία λειτουργούν τα κοινά Π.Μ.Σ».


Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και ενεργά διευθυντικά στελέχη έργων Οργανισμών Διαχείρισης Έργων με ανώτερα ακαδημαϊκά προσόντα.


Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα συνεπικουρούμενη από την Ελληνική.